Tämä on Mekeltek Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
 

Rekisterinpitäjä

Mekeltek Oy

www.mekeltek.fi

Teknikontie 1, 28600 Pori

Y-tunnus 0899080-3

Tel. +358 (0) 10 8415100

info@mekeltek.fi
 

Rekisterin nimi

Mekeltek Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään Mekeltek Oy: ylläpitämän verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitämiseen kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Henkilötietoja käsitellään tilausten hoitoon, laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

 

Rekisterin tietosisältö & tarkistusoikeus

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaan itsensä verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai asiakkaan luvalla Mekeltek Oy:n työntekijän rekisteriin toimittamia tietoja, sisältäen muun muassa; 

  • asiakkaan etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
  • mahdollisesti yrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
  • suoramarkkinointilupa
  • tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista
  • käyttäjätunnus ja salasana
     

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, muuttaa ja poistaa asiakasrekisteriin tallennettuja itseään koskevia tietoja. Pyynnöt tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan (vähintään viiden vuoden ajan). Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.  
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan tilausten sekä asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksunvälittämiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.
 

Tietojen suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.  Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.